เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 28 เม.ย. 2566 ]2
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 ของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 28 เม.ย. 2566 ]2
3 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2568 ของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 28 เม.ย. 2566 ]2
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2569 ของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 28 เม.ย. 2566 ]3
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2570 ของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 28 เม.ย. 2566 ]2
6 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ปี พ.ศ.2566 [ 23 เม.ย. 2566 ]5
7 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 เม.ย. 2566 ]6
8 รายงานการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]3
9 ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566) เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ [ 10 เม.ย. 2566 ]4
10 สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy [ 10 เม.ย. 2566 ]4
11 ประกาศ นโบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy) ประจำปี 2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]10
12 ประกาศ เจตนารมณ์ตามนโบายการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]5
13 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด งบประมาณ 2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]3
14 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (พ.ศ.2566-2570) [ 9 พ.ย. 2565 ]2
15 รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 9 พ.ย. 2565 ]2
16 แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]82
17 รายงานการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2565 ]81
18 แผนปฎิบัติการการทุจริตประจำปี (พ.ศ.2561-2565) [ 4 เม.ย. 2565 ]76
19 แผนปฎิบัติการการทุจริตประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]78
20 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2565 ]75
 
หน้า 1|2|3