เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประ ผลการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) [ 26 มี.ค. 2566 ]1
2 ประกาศ เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566(ปรับปรุงครั้งที่ 4) [ 24 มี.ค. 2566 ]0
3 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 (ส.ถ. 4/4) [ 3 มี.ค. 2566 ]5
4 ประกาศ ชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เขตเลือกตั้งที่ 2 (ส.ถ. 4/5) [ 3 มี.ค. 2566 ]3
5 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง (ส.ถ. 3/1) [ 1 มี.ค. 2566 ]4
6 ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เขตเลือกตั้งที่ 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) [ 13 ก.พ. 2566 ]2
7 ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 13 ก.พ. 2566 ]2
8 ประกาศ มาตรการรณรงค์ลดการเผาในที่โล่งแจ้ง [ 7 ก.พ. 2566 ]1
9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2565 [ 25 ม.ค. 2566 ]3
10 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 3 [ 2 พ.ย. 2565 ]37
11 รายงานงบทดลองเดือนกันยายน 65 [ 7 ต.ค. 2565 ]34
12 ี่รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4/2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]32
13 ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ครั้งที่ 2 [ 28 ก.ย. 2565 ]71
14 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 [ 28 ก.ย. 2565 ]37
15 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ หลักสูตรวิธีการสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ [ 14 ก.ย. 2565 ]78
16 รายงานงบทดลองเดือน สิงหาคม 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]29
17 แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 [ 31 ส.ค. 2565 ]67
18 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 [ 24 ส.ค. 2565 ]103
19 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร​ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​2565​ ครั้งที่​ 1 [ 9 ส.ค. 2565 ]81
20 รายงานงบทดลองเดือนกรกฎาคม 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]26
 
หน้า 1|2|3|4