เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร​ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​2565​ ครั้งที่​ 1 [ 9 ส.ค. 2565 ]4
2 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 [ 26 ก.ค. 2565 ]10
3 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 [ 4 ก.ค. 2565 ]16
4 รายงานผลการปฏิบัติงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 เม.ย. 2565 ]44
5 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ในการปฏิบัติงานอย่างชื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจนประจำปี 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]45
6 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2564 [ 19 เม.ย. 2565 ]50
7 ประกาศ เจตนารมณ์ตามนโบายการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]64
8 ประกาศ นโบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy) [ 21 มี.ค. 2565 ]38
9 โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 17 มี.ค. 2565 ]56
10 ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปี 2565 [ 17 มี.ค. 2565 ]59
11 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์กฏทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]118
12 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 24 พ.ย. 2564 ]164
13 ผลการดำเนินงาน ตามโครงการยกย่องข้าราชการ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 [ 15 ต.ค. 2564 ]18
14 รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]20
15 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 [ 29 ก.ย. 2564 ]111
16 ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 ก.ย. 2564 ]143
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ก.ย. 2564 ]111
18 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 23 ส.ค. 2564 ]1850
19 ผลการดำเนินงาน ตามโครงการยกย่องข้าราชการ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 [ 7 มิ.ย. 2564 ]19
20 ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 11 พ.ค. 2564 ]19
 
หน้า 1|2