เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เจตนารมณ์ตามนโบายการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ เจตนารมณ์ตามนโบายการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ