เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การออกบริการจัดเก็บภาษ๊นอกสถานที่ ประจำ 2562

    รายละเอียดข่าว

ด้วยเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้กำหนดการออกบริการจัดเก็บภาษี บำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรื่อนและที่ดิน และการต่อใบอนุญาติที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2562 เพื่อบริการในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองจันทร์ ระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2562 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน    เอกสารประกอบ การออกบริการจัดเก็บภาษ๊นอกสถานที่ ประจำ 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ