เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 61 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 เม.ย. 2567 ]3
2 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 14 พ.ย. 2566 ]2
3 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 7 พ.ย. 2566 ]2
4 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 23 ต.ค. 2566 ]2
5 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 19 ต.ค. 2566 ]2
6 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 ต.ค. 2566 ]2
7 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 18 ต.ค. 2566 ]1
8 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 15 ส.ค. 2566 ]33
9 คำรับรองหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ไม่มีการถูกชี้มูลความผิด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 29 มิ.ย. 2566 ]26
10 รายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2566-2570 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]33
11 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 28 เม.ย. 2566 ]30
12 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 ของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 28 เม.ย. 2566 ]32
13 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2568 ของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 28 เม.ย. 2566 ]31
14 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2569 ของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 28 เม.ย. 2566 ]32
15 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2570 ของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 28 เม.ย. 2566 ]33
16 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ปี พ.ศ.2566 [ 23 เม.ย. 2566 ]46
17 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 เม.ย. 2566 ]45
18 รายงานการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]33
19 ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566) เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ [ 10 เม.ย. 2566 ]27
20 สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy [ 10 เม.ย. 2566 ]32
 
หน้า 1|2|3|4