เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 3 [ 2 พ.ย. 2565 ]16
2 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) [ 7 มิ.ย. 2565 ]65
3 รายงานผลการปฏิบัติงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 เม.ย. 2565 ]84
4 กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 25 เม.ย. 2565 ]85
5 แผนงาน นโยบายการพัฒนาบุคลากร เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 5 เม.ย. 2565 ]115
6 แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 14 มี.ค. 2565 ]115
7 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 8 ต.ค. 2564 ]79
8 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]83
9 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 [ 5 ต.ค. 2564 ]91
10 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 5 ต.ค. 2564 ]89
11 คำสั่ง เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชกาารต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 9 มิ.ย. 2564 ]194
12 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองจนทร์ เรื่อง ยกย่องข้าราชการ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 [ 13 พ.ค. 2564 ]194
13 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564-2566 [ 30 ต.ค. 2563 ]113
14 บันทึกข้อตกลง [ 1 ต.ค. 2562 ]221
15 หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี [ 1 ต.ค. 2562 ]215
16 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 24 พ.ค. 2562 ]201
17 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 24 พ.ค. 2562 ]240
18 แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 25 ต.ค. 2561 ]206