เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติด้านการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 พ.ย. 2566 ]1
2 รายงานการประชุมการนำความพึงพอใจไปใช้ประโยชน์หรือปรับปรุงการบริการ [ 4 ก.ย. 2566 ]25
3 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 เม.ย. 2566 ]35
4 สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]33
5 ข้อมูลสถิติด้านการให้บริการ เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 65 ถึง มีนาคม 2566) [ 10 เม.ย. 2566 ]27
6 สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 13 ต.ค. 2565 ]24
7 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ในการให้บริการ ของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ (ประชาชนประเมิน) [ 10 ต.ค. 2565 ]26
8 แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]108
9 ข้อมูลสถิติการให้บริการ งานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]103
10 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ในการให้บริการ ของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 5 ต.ค. 2564 ]26