เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล [ 10 ต.ค. 2566 ]1
2 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 19 ก.ย. 2566 ]28
3 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี-2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]32
4 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]30
5 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 4 [ 24 มี.ค. 2566 ]30
6 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 3 [ 2 พ.ย. 2565 ]47
7 รายงานผลการปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ [ 20 ต.ค. 2565 ]31
8 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 19 ต.ค. 2565 ]33
9 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 19 ต.ค. 2565 ]28
10 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 [ 19 ต.ค. 2565 ]28
11 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 [ 19 ต.ค. 2565 ]31
12 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 [ 19 ต.ค. 2565 ]28
13 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 [ 19 ต.ค. 2565 ]33
14 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]30
15 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]28
16 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]29
17 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 12 ต.ค. 2565 ]35
18 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]31
19 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]30
20 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]26
 
หน้า 1|2|3