เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 129 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 รายงานงบทดลองเดือนธันวาคม 64 [ 4 ม.ค. 2565 ]33
102 รายงานงบทดลองเดือนพฤศจิกายน 64 [ 7 ธ.ค. 2564 ]36
103 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 24 พ.ย. 2564 ]236
104 รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายป้ายโฆษณา [ 14 พ.ย. 2564 ]14
105 รายงานงบทดลองเดือนตุลาคม 64 [ 3 พ.ย. 2564 ]36
106 ผลการดำเนินงาน ตามโครงการยกย่องข้าราชการ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 [ 15 ต.ค. 2564 ]88
107 รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]91
108 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 [ 29 ก.ย. 2564 ]184
109 ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 ก.ย. 2564 ]219
110 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ก.ย. 2564 ]182
111 รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายป้ายโฆษณา [ 31 ส.ค. 2564 ]12
112 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 23 ส.ค. 2564 ]2099
113 ผลการดำเนินงาน ตามโครงการยกย่องข้าราชการ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 [ 7 มิ.ย. 2564 ]87
114 ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 11 พ.ค. 2564 ]92
115 ประกาศ ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 11 พ.ค. 2564 ]90
116 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์ [ 4 ก.พ. 2564 ]245
117 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 4 ก.พ. 2564 ]264
118 สรุปผลจำนวนการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]268
119 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาในที่ทำการเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 20 เม.ย. 2563 ]297
120 ประกาศ ทต.เมืองจันทร์ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 27 ม.ค. 2563 ]241
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7