เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประ ผลการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประ ผลการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ