เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 129 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกล้ำทางสาธารณะ [ 18 พ.ค. 2565 ]15
82 ช่องทางการให้บริการช่องทางในการแจ้งเบาะแสการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 18 พ.ค. 2565 ]12
83 รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายป้ายโฆษณา [ 10 พ.ค. 2565 ]12
84 รายงานงบทดลองเดือนเมษายน 65 [ 2 พ.ค. 2565 ]39
85 รายงานผลการปฏิบัติงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 เม.ย. 2565 ]128
86 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ในการปฏิบัติงานอย่างชื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจนประจำปี 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]132
87 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2564 [ 19 เม.ย. 2565 ]119
88 รายงานการเงินประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 หลังสตง.ตรวจสอบ [ 4 เม.ย. 2565 ]33
89 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2/2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]34
90 รายงานงบทดลองเดือนมีนาคม65 [ 4 เม.ย. 2565 ]34
91 ประกาศ เจตนารมณ์ตามนโบายการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]140
92 ประกาศ นโบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy) [ 21 มี.ค. 2565 ]118
93 โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 17 มี.ค. 2565 ]125
94 ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปี 2565 [ 17 มี.ค. 2565 ]127
95 รายงานงบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 65 [ 1 มี.ค. 2565 ]36
96 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 [ 25 ก.พ. 2565 ]13
97 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเรียกประชุม เวลา สถานที่ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]13
98 รายงานงบทดลองเดือนมกราคม 65 [ 3 ก.พ. 2565 ]40
99 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์กฏทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]187
100 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1/2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]35
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7