เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 126 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 รายงานงบทดลองเดือนเมษายน 65 [ 2 พ.ค. 2565 ]39
82 รายงานผลการปฏิบัติงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 เม.ย. 2565 ]126
83 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ในการปฏิบัติงานอย่างชื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจนประจำปี 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]126
84 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2564 [ 19 เม.ย. 2565 ]119
85 รายงานการเงินประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 หลังสตง.ตรวจสอบ [ 4 เม.ย. 2565 ]33
86 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2/2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]34
87 รายงานงบทดลองเดือนมีนาคม65 [ 4 เม.ย. 2565 ]34
88 ประกาศ เจตนารมณ์ตามนโบายการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]140
89 ประกาศ นโบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy) [ 21 มี.ค. 2565 ]117
90 โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 17 มี.ค. 2565 ]124
91 ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปี 2565 [ 17 มี.ค. 2565 ]126
92 รายงานงบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 65 [ 1 มี.ค. 2565 ]36
93 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 [ 25 ก.พ. 2565 ]13
94 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเรียกประชุม เวลา สถานที่ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]13
95 รายงานงบทดลองเดือนมกราคม 65 [ 3 ก.พ. 2565 ]40
96 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์กฏทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]187
97 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1/2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]35
98 รายงานงบทดลองเดือนธันวาคม 64 [ 4 ม.ค. 2565 ]33
99 รายงานงบทดลองเดือนพฤศจิกายน 64 [ 7 ธ.ค. 2564 ]36
100 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 24 พ.ย. 2564 ]235
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7