เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 130 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ี่รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4/2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]51
62 ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ครั้งที่ 2 [ 28 ก.ย. 2565 ]92
63 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 [ 28 ก.ย. 2565 ]54
64 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ หลักสูตรวิธีการสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ [ 14 ก.ย. 2565 ]96
65 รายงานงบทดลองเดือน สิงหาคม 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]45
66 แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 [ 31 ส.ค. 2565 ]84
67 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 [ 24 ส.ค. 2565 ]162
68 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร​ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​2565​ ครั้งที่​ 1 [ 9 ส.ค. 2565 ]102
69 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]19
70 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]13
71 หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสการติดตั้งป้ายโฆษณาฯ [ 4 ส.ค. 2565 ]17
72 รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายป้ายโฆษณา [ 2 ส.ค. 2565 ]14
73 รายงานงบทดลองเดือนกรกฎาคม 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]42
74 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 [ 26 ก.ค. 2565 ]99
75 ประชาสัมพันธ์ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 8 ก.ค. 2565 ]66
76 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3/2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]45
77 รายงานงบทดลองเดือน มิถุนายน 65 [ 5 ก.ค. 2565 ]42
78 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 [ 4 ก.ค. 2565 ]104
79 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 15 มิ.ย. 2565 ]18
80 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเรียกประชุม เวลา สถานที่ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 15 มิ.ย. 2565 ]18
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7