เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 126 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด งบประมาณ 2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]15
42 ประกาศ มาตรการรณรงค์ลดการเผาในที่โล่งแจ้ง [ 7 ก.พ. 2566 ]22
43 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2565 [ 25 ม.ค. 2566 ]22
44 ประชาสัมพันธ์ของทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 10 ม.ค. 2566 ]15
45 คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่รับ ตอบเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน ของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 28 ธ.ค. 2565 ]16
46 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ธ.ค. 2565 ]15
47 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสอนข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]17
48 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนนการเข้าชือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]13
49 คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการออกดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตตำบลเมืองจันทร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]14
50 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเรียกประชุม เวลา สถานที่ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 25 พ.ย. 2565 ]12
51 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ2565 [ 25 พ.ย. 2565 ]11
52 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 3 [ 2 พ.ย. 2565 ]59
53 รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายป้ายโฆษณา [ 2 พ.ย. 2565 ]12
54 รายงานสถิติจำนวนการรับเรื่องร้องเรียน- ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]14
55 รายงานสถิติการให้บริการ รับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]13
56 รายงานงบทดลองเดือนกันยายน 65 [ 7 ต.ค. 2565 ]48
57 ี่รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4/2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]49
58 ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ครั้งที่ 2 [ 28 ก.ย. 2565 ]90
59 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 [ 28 ก.ย. 2565 ]52
60 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ หลักสูตรวิธีการสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ [ 14 ก.ย. 2565 ]93
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7