เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 129 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานการออกตรวจการดำเนินการตามมาตรการการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งลุกล้ำทางสาธารณะ [ 10 ก.ค. 2566 ]28
22 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 3 ก.ค. 2566 ]31
23 คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่รับ ตอบเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลตำบลเมืองจันทร๋ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 29 มิ.ย. 2566 ]31
24 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเรียกประชุม เวลา สถานที่ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 16 มิ.ย. 2566 ]27
25 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 16 มิ.ย. 2566 ]31
26 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]36
27 รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายป้ายโฆษณา [ 10 พ.ค. 2566 ]26
28 การดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสิรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]33
29 รายงานการตรวจรายงานการเงินประจำงวดปี งบประมาณ 2565 [ 3 เม.ย. 2566 ]31
30 ประ ผลการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) [ 26 มี.ค. 2566 ]36
31 ประกาศ เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566(ปรับปรุงครั้งที่ 4) [ 24 มี.ค. 2566 ]23
32 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 (ส.ถ. 4/4) [ 3 มี.ค. 2566 ]24
33 ประกาศ ชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เขตเลือกตั้งที่ 2 (ส.ถ. 4/5) [ 3 มี.ค. 2566 ]22
34 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง (ส.ถ. 3/1) [ 1 มี.ค. 2566 ]21
35 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ สมัยสามัญ ประจำปี 2566 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 [ 24 ก.พ. 2566 ]12
36 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]15
37 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเรียกประชุม เวลา สถานที่ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]15
38 รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายป้ายโฆษณา [ 20 ก.พ. 2566 ]13
39 ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ พ.ศ.2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]13
40 ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เขตเลือกตั้งที่ 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) [ 13 ก.พ. 2566 ]18
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7