เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 126 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเรียกประชุม เวลา สถานที่ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 16 มิ.ย. 2566 ]26
22 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 16 มิ.ย. 2566 ]30
23 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]36
24 รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายป้ายโฆษณา [ 10 พ.ค. 2566 ]25
25 การดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสิรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]32
26 รายงานการตรวจรายงานการเงินประจำงวดปี งบประมาณ 2565 [ 3 เม.ย. 2566 ]29
27 ประ ผลการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) [ 26 มี.ค. 2566 ]35
28 ประกาศ เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566(ปรับปรุงครั้งที่ 4) [ 24 มี.ค. 2566 ]23
29 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 (ส.ถ. 4/4) [ 3 มี.ค. 2566 ]24
30 ประกาศ ชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เขตเลือกตั้งที่ 2 (ส.ถ. 4/5) [ 3 มี.ค. 2566 ]21
31 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง (ส.ถ. 3/1) [ 1 มี.ค. 2566 ]21
32 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ สมัยสามัญ ประจำปี 2566 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 [ 24 ก.พ. 2566 ]12
33 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]15
34 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเรียกประชุม เวลา สถานที่ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]15
35 รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายป้ายโฆษณา [ 20 ก.พ. 2566 ]13
36 ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ พ.ศ.2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]13
37 ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เขตเลือกตั้งที่ 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) [ 13 ก.พ. 2566 ]17
38 ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 13 ก.พ. 2566 ]19
39 ประกาศ เจตนารมณ์ตามนโบายการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]19
40 ประกาศ นโบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy) ประจำปี 2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]14
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7