เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรและไม่ควรทำ (Dos&Dont) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]5
2 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]5
3 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 9 ม.ค. 2566 ]3
4 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนบริหารท้องถิ่น [ 9 ม.ค. 2566 ]4
5 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 9 ม.ค. 2566 ]3
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 6 ธ.ค. 2565 ]3
7 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ พ.ศ.2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]128
8 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ปี 2562 [ 12 ก.ย. 2562 ]219
9 ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ปี 2562 [ 8 ต.ค. 2561 ]215
10 ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ปี 2562 [ 8 ต.ค. 2561 ]209