เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมการนำความพึงพอใจไปใช้ประโยชน์หรือปรับปรุงการบริการ [ 4 ก.ย. 2566 ]0
2 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 เม.ย. 2566 ]11
3 สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]8
4 ข้อมูลสถิติด้านการให้บริการ เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 65 ถึง มีนาคม 2566) [ 10 เม.ย. 2566 ]4
5 สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 13 ต.ค. 2565 ]1
6 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ในการให้บริการ ของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ (ประชาชนประเมิน) [ 10 ต.ค. 2565 ]1
7 แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]84
8 ข้อมูลสถิติการให้บริการ งานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]79
9 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ในการให้บริการ ของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 5 ต.ค. 2564 ]1