เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เพือพิจารณาเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]28
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั่งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 6 ม.ค. 2566 ]28
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]25
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั่งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]24
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง 1 ประจำปี 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]88
6 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]107
7 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 29 ก.ย. 2564 ]103
8 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2ประจำปี 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]112
9 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 18 ส.ค. 2564 ]105
10 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 18 ส.ค. 2564 ]106
11 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 16 มิ.ย. 2564 ]110
12 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 19 พ.ค. 2564 ]110
13 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 19 พ.ค. 2564 ]104
14 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 19 พ.ค. 2564 ]110
15 รายงานการประชุมสภาครั้งแรก 6 พฤษภาคม 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]111
16 ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]215
17 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 22 พ.ย. 2562 ]223
18 ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]222
19 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]215
20 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]217
 
หน้า 1|2