เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 12 2565 ผู้ขออนุญาต นายศุกล เครือเสน [ 18 ส.ค. 2565 ]30
2 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 11 2565 ผู้ขออนุญาต นางสาวรัตนา พึ่งภักดิ์ [ 19 ก.ค. 2565 ]27
3 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 10 2565 ผู้ขออนุญาต นางสาวนฤมล อวะศรี [ 12 ก.ค. 2565 ]27
4 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 9 2565 ผู้ขออนุญาต นางสาวรัตนา พึ่งภักดิ์ [ 28 มิ.ย. 2565 ]28
5 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 8 2565 ผู้ขออนุญาต นางสมจิตร พรหมจันทร์ [ 24 มิ.ย. 2565 ]29
6 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 6 2565 ผู้ขออนุญาต นางสาวปราณีต เมืองจันทร์ [ 30 มี.ค. 2565 ]29
7 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 7 2565 ผู้ขออนุญาต นายศรายุทธ สมบัติ [ 30 มี.ค. 2565 ]30
8 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 5 2565 ผู้ขออนุญาต นางละเอียด จำปา [ 10 มี.ค. 2565 ]27
9 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 4 2565 ผู้ขออนุญาต นางสาวรสรินทร์ แจ้งสว่าง [ 25 ก.พ. 2565 ]27
10 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 3 2565 ผู้ขออนุญาต นางสาวสายสุนีย์ ศรีสุข [ 18 ก.พ. 2565 ]28
11 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 2 2565 ผู้ขออนุญาต นางสาวลอ เมืองจันทร์ [ 2 ก.พ. 2565 ]28
12 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 1 2565 ผู้ขออนุญาต นางสาวณภัสชรินทร์ นาคขาว [ 11 ม.ค. 2565 ]27
13 อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 22 2564 ผู้ขออนุญาต นางรัศมี พรหมทา [ 20 ต.ค. 2564 ]174
14 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 21 2564 ผู้ขออนุญาต นางสาวเบญจมาศ บัวบุตร [ 17 ก.ย. 2564 ]180
15 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 20 2564 นางสาวรัตนา พึ่งภักดิ์ [ 1 ก.ย. 2564 ]184
16 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 19 2564 ผู้ขออนุญาต นางอำพร เมืองจันทร์ [ 31 ส.ค. 2564 ]234
17 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 18 2564 ผู้ขออนุญาต นางสาวลัดดาวรรณ สมพงษ์ [ 26 ส.ค. 2564 ]186
18 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 17 2564 ผู้ขออนุญาต นางสาวนำทอง ศรีสุข [ 3 ส.ค. 2564 ]191
19 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 16 2564 ผู้ขออนุญาต นายสมเกียรติ จินดา [ 15 มิ.ย. 2564 ]231
20 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 15 2564 ผู้ขออนุญาต นางสาวจินตหรา แหวนวงษ์ [ 10 มิ.ย. 2564 ]188
 
หน้า 1|2|3