เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 22 2564 ผู้ขออนุญาต นางรัศมี พรหมทา [ 20 ต.ค. 2564 ]135
2 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 21 2564 ผู้ขออนุญาต นางสาวเบญจมาศ บัวบุตร [ 17 ก.ย. 2564 ]142
3 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 20 2564 นางสาวรัตนา พึ่งภักดิ์ [ 1 ก.ย. 2564 ]148
4 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 19 2564 ผู้ขออนุญาต นางอำพร เมืองจันทร์ [ 31 ส.ค. 2564 ]162
5 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 18 2564 ผู้ขออนุญาต นางสาวลัดดาวรรณ สมพงษ์ [ 26 ส.ค. 2564 ]148
6 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 17 2564 ผู้ขออนุญาต นางสาวนำทอง ศรีสุข [ 3 ส.ค. 2564 ]153
7 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 16 2564 ผู้ขออนุญาต นายสมเกียรติ จินดา [ 15 มิ.ย. 2564 ]163
8 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 15 2564 ผู้ขออนุญาต นางสาวจินตหรา แหวนวงษ์ [ 10 มิ.ย. 2564 ]151
9 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 14 2564 ผู้ขออนุญาต นางสาวดาวสวรรค์ เมืองจันทร์ [ 7 มิ.ย. 2564 ]155
10 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 13 2564 ผู้ขออนุญาต นางสาวพิมลวรรณ ผู้มีสัตย์ [ 31 พ.ค. 2564 ]150
11 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 12 2564 ผู้ขออนุญาต นายประดิษฐ์ ผู้มีสัตย์ [ 20 พ.ค. 2564 ]159
12 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 11 2564 ผู้ขออนุญาต นางเสาวนีย์ วงษ์ทองคำ [ 19 พ.ค. 2564 ]153
13 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 10 2564 ผู้ขออนุญาต นายสมบัติ ผู้มีสัตย์ [ 26 เม.ย. 2564 ]145
14 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 9 2564 ผู้ขออนุญาต นางมิตร์ บุญรุ่ง [ 21 เม.ย. 2564 ]150
15 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 7 2564 ผู้ขออนุญาต นายกิตติภูมิ นิ่มขุดทด [ 8 เม.ย. 2564 ]163
16 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 8 2564 ผู้ขออนุญาต นายเอกรินทร์ เมืองจันทร์ [ 8 เม.ย. 2564 ]147
17 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 6 ผู้ขออนุญาต นางสาวฐิติรัตน์ แก้วจันทร์ [ 30 มี.ค. 2564 ]147
18 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 4 2564 ผู้ขออนุญาต นางชลลดา ไชยสาร [ 22 ก.พ. 2564 ]146
19 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 5 2564 ผู้ขออนุญาต นายประเสริฐศักดิ์ มะโนรัตน์ [ 22 ก.พ. 2564 ]146
20 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 3 2546 ผู้ขออนุญาต นางสาวสุปัญญา ศรีละไมย์ [ 28 ม.ค. 2564 ]149
 
หน้า 1|2|3