เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง 1 ประจำปี 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]61
2 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]79
3 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 29 ก.ย. 2564 ]75
4 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2ประจำปี 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]83
5 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 18 ส.ค. 2564 ]77
6 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 18 ส.ค. 2564 ]79
7 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 16 มิ.ย. 2564 ]83
8 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 19 พ.ค. 2564 ]80
9 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 19 พ.ค. 2564 ]76
10 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 19 พ.ค. 2564 ]83
11 รายงานการประชุมสภาครั้งแรก 6 พฤษภาคม 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]82
12 ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]187
13 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 22 พ.ย. 2562 ]195
14 ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]197
15 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]187
16 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]189
17 ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 29 มี.ค. 2562 ]190
18 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 25 ก.พ. 2562 ]193
19 บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 [ 24 ส.ค. 2561 ]193
20 บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 17 ส.ค. 2561 ]192