เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

 
นางสาวเมืองทอง  บุปผา
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์
     
  นายวิชยุตม์พงษ์  ผู้มีสัตย์  
   รองปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์  
     
 นายกฤติเดช​ พรมรัตน์  นางแก้วสุริยา   แสนอุบล  นายชยพล  ขันถม  นางสาวณิชาภา  เมืองจันทร์
 หัวหน้าสำนักปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง  ผู้อำนวยการกองช่าง  ผู้อำนวยกการกองการศึกษา