เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "เมืองจันทร์ คัพ" ครั้งที่ 22 ประจำปี 2565


ด้วยเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "เมืองจันทร์ คัพ" ครั้งที่ 22 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2565 ณ สนามโรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปภายในตำบล ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สนใจฝึกซ้อมกีฬา เสริมสร้างให้นักกีฬามีระเบียบวินัยรู้จักเคารพกฏกติกาการแข่งขัน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย ตลอดจนความสามัคคีในชุมชน

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ กำหนดพิธีเปิด-ปิด"เมืองจันทร์ คพ"ครั้งที่ 22  ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ในพิธีเปิด-ปิด ได้รับเกียรติจากท่านอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมทั้งท่านแท่ง สุระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน ท่านสุพิษ บัวพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่ ผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชน นักกีฬา ร่วมในพิธีเปิด ตลอดจนชมการแข่งขันกีฬาพร้อมสนับสนุนอัดฉีดให้กำลังใจแก่นักกีฬาแต่ละทีมตั้งแต่เริ่มทำการแข่งขัน

#ประกาศผล-มอบรางวัล และร่วมพิธีปิด

#ในนามเทศบาลตำบลเมืองจันทร์โดยนายมิตร สัมโย นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ฝ่ายสภาเทศบาล๋ฯ นำโดยนายพีระพัฒน์ เมืองจันทร์ ปลัด รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง พนักงาน และครูศูนย์ ขอขอบคุณท่านอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษ เขต7 ประธานพิธีเปิด ท่านแท่ง สุระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน ท่านสุพิษ บัวพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่ ผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชน นักกีฬา ร่วมกิจกรรมตลอดวันทำการแข่งให้งาน "เมืองจันทร์ คัพ"ครั้งที่ 22 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

2023-09-21
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-12
2023-09-09
2023-09-08
2023-09-06
2023-08-28