เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


โครงการสร้างการรับรู้กฎหมายด้านบังคับคดีและกฎหมายเบื้องต้นทั่วไป


วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ สำนักบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พื้นที่ปลอดการบังคับคดี ในพื้นที่อำเภอเมืองจันทร์  กำหนดจัดโครงการสร้างการรับรู้กฎหมายด้านบังคับคดีและกฎหมายเบื้องต้นทั่วไป ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ และประชาชนบ้านหนองแคน ม.4 จำนวน 40 คน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน โดยมีทีมวิทยากร ให้ความรู้ จากสำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ   เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ขอขอบคุณสำนักบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ ที่จัดโครงการเพื่อให้ความรู้ด้านกฏหมายบังคับคดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

2022-09-15
2022-09-14
2022-09-14
2022-09-07
2022-09-05
2022-08-31
2022-08-24
2022-08-19
2022-08-17
2022-08-16