เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


ออกมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือน ตกเกณฑ์ จปฐ.


วันที่ 20 มิถุนายน 2565) เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ลงพื้นที่ร่วมกับอำเภอเมืองจันทร์  พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองจันทร์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองจันร์ สถานีตำบลภูธรเมืองจันทร์ และเจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก็บงา พนักงานเทศบาลฯ ออกมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือน ตกเกณฑ์ จปฐ. เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ ติดตาม วิเคราะห์สภาพปัญหา ในพื้นที่ตำบลเมืองจันทร์ จำนวน 2 ราย ทั้งนี้ขอขอบคุณเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐที่ได้ช่วยมามีส่วนร่วม มอบความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่พี่น้องชาวตำบลเมืองจันทร์ครั้ง ขอขอบคุณคะ

2022-09-15
2022-09-14
2022-09-14
2022-09-07
2022-09-05
2022-08-31
2022-08-24
2022-08-19
2022-08-17
2022-08-16