เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


ซ่อมแซมระบบประปาของชุมชน


วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ลงพื้นที่เพื่อ ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องการทำงานของระบบประปาของบ้านอีงอย ม.6 ที่ได้ชำรุดไม่ใช้ ทำให้ประชาชนเดือดร้อนจากการไม่มีน้ำอุปโภค และได้ซ่อมแซมใช้การได้ตามปกติ 

2020-05-07
2020-04-24
2020-04-13
2020-04-01
2020-02-27
2020-02-14
2020-01-29
2020-01-15
2020-01-11
2020-01-08