เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


ประกาศธรรมนูญตำบลเมืองจันทร์


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลเมืองจันทร์ กองทุนสวัดิการตำบลเมืองจันทร์ ร่วมขับเคลื่อนตั้งกฏกติกา ข้อตกลงของประชาชนตำบลเมืองจันทรื และได้ประกาศใช้เป็นนโยบายสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรมเป็นที่เรียบร้อยโดยได้รับความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายองค์กรภายในตำบลเพื่อจะขับเคลื่อนไปพร้อมกันในอนาคตต่อไป

2021-06-22
2021-06-17
2021-06-11
2021-06-09
2021-06-08
2021-06-07
2021-06-03
2021-06-01
2021-05-14
2021-05-13