เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬา "เมืองจันทร์ คัพ ครั้งที่ 20" ประจำปี 2563


เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬา "เมืองจันทร์ คัพ ครั้งที่ 20"ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 4 - 29 มกราคม  พ.ศ.2563 เพื่อให้ประชาชนตำบลเมืองจันทร์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ดูแลด้านสุขภาพของตน เพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีภายในชุมชน 

2021-06-22
2021-06-17
2021-06-11
2021-06-09
2021-06-08
2021-06-07
2021-06-03
2021-06-01
2021-05-14
2021-05-13