เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


พิธีไห้วศาลพระภูมิเจ้าที่และทำบุญตักบาตรถวายภัตาหารเพล


เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562ช3 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และทำบุญตักบาตรถวายภัตาหารเพลแด่่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาลตำบลเมืองจันทร์

2021-06-22
2021-06-17
2021-06-11
2021-06-09
2021-06-08
2021-06-07
2021-06-03
2021-06-01
2021-05-14
2021-05-13