เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ประจำร้านธารากาชาดในงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2563


ด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดให้มีการออกร้านธารากาชาดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ได้รับมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในร้านธารากาชาด ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

2020-05-07
2020-04-24
2020-04-13
2020-04-01
2020-02-27
2020-02-14
2020-01-29
2020-01-15
2020-01-11
2020-01-08