เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


การแข่งขันกีฬา "เมืองจันทร์ คัพ ครั้งที่ 20" ประจำปี 2563


เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ดำเนินจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด การแข่งขันกีฬา "เมืองจันทร์ คัพ ครั้งที่ 20" ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 4 - 29 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ เพื่อให้ประชาชนตำบลเมืองจันทร์ ได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญ ในการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ เกิดความสามัคคีในชุมชน รู้กฏกติการ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

2020-05-07
2020-04-24
2020-04-13
2020-04-01
2020-02-27
2020-02-14
2020-01-29
2020-01-15
2020-01-11
2020-01-08