เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
เทศบัญญัติ อื่นๆ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติเ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 [ 2 ก.พ. 2561 ]258
2 เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2561 [ 2 ก.พ. 2561 ]268
3 เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารพ.ศ. 2561 [ 2 ก.พ. 2561 ]259
4 เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2561 [ 2 ก.พ. 2561 ]324
5 เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2561 [ 2 ก.พ. 2561 ]306
6 เทศบัญญัติ เรื่อง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2561 [ 2 ก.พ. 2561 ]259
7 เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2561 [ 2 ก.พ. 2561 ]255
8 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 [ 16 ส.ค. 2560 ]254
9 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2560 [ 16 ส.ค. 2560 ]257
10 เทศบัญญัติเทศบาล เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 [ 16 ส.ค. 2560 ]253