เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง [ 15 ม.ค. 2567 ]2
2 คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมเด็กปฐมวัย [ 15 ม.ค. 2567 ]2
3 คู่มือการปฏิบัติงานงานธุรการและงานสารบรรณ [ 24 เม.ย. 2566 ]39
4 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 ม.ค. 2565 ]168
5 คู่มือการปฏิบัติงาน งานพัฒนาชุมชน [ 5 ต.ค. 2564 ]126
6 รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลงทะเบียนผู้สูงอายุฯลฯ [ 5 ต.ค. 2564 ]120