เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]29
2 รายงานสรุปผลการนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อดำเนินการจัดทำกิจการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 15 พ.ย. 2565 ]32
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี พ.ศ.2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]109
4 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 29 ธ.ค. 2563 ]245
5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 6 ม.ค. 2563 ]255
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ปี 2561 (6 เดือน) [ 30 เม.ย. 2561 ]244