เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต. เมืองจันทร์
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 5 ก.ค. 2566 ]29
2 รายงานการรับฟังความคิดเห็นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน [ 30 ม.ค. 2566 ]32
3 คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]54
4 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]41
5 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือ ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]27
6 คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 28 ธ.ค. 2565 ]38
7 รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 7 ธ.ค. 2565 ]32
8 ประกาศ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเเมืองจันทร์ [ 9 ก.ค. 2564 ]228
9 การแต่งตั้งคณะทำงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 9 ก.ค. 2564 ]258
10 การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 9 ก.ค. 2564 ]213
11 ประกาศกำหนดค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือ ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 9 ก.ค. 2564 ]205
12 มติ คกก.ข้อมูลข่าวสาร (สรุปมติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) ครั้งที่ 3/2559 [ 25 ต.ค. 2562 ]220
13 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ประจำปี 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]217
14 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 2 ก.ค. 2562 ]216
15 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 2 ก.ค. 2562 ]224
16 คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 2 ก.ค. 2562 ]225
17 ระเบียบเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]222
18 มติ คกก.ข้อมูลข่าวสาร (รายงานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 1/2560 [ 25 ก.พ. 2562 ]227
19 มติ คกก.ข้อมูลข่าวสาร (รายงานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 2/2560 [ 25 ก.พ. 2562 ]227
20 ประกาศ เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือ ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 3 ต.ค. 2561 ]201
 
หน้า 1|2