เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 3 ต.ค. 2561 ]251
2 ประกาศ เรื่อง เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2561 ]242
3 ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ปี 2561 [ 13 พ.ย. 2560 ]250
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 13 พ.ย. 2560 ]256