เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

 
นางสาวเมืองทอง  บุปผา
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์
โทร. 081-5495696
     
  นายวิชยุตม์พงศ์  ผู้มีสัตย์  
   รองปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์  

โทร. 089-2852029
     
 นายกฤติเดช​ พรมรัตน์  นางแก้วสุริยา   แสนอุบล  นายชยพล  ขันถม  นางสาวณิชาภา  เมืองจันทร์
 หัวหน้าสำนักปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง  ผู้อำนวยการกองช่าง  ผู้อำนวยกการกองการศึกษา
โทร. 097-3351972 โทร. 083-3683009 โทร. 086-2457867 โทร. 062-2419619