เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

ข้อมูลติต่อหน่วยงาน


 
เวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
เลขที่ 70 หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
 โทรศัพท์/โทรสาร 045 960 343
E- mail: admin@.muangchan.go.th
 Web Site : WWW.MUANGCHAN.GO.TH

แผนที่เทศบาล