เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 

 
  กิจกรรม แผนปฏิบัติ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง"
      

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ดำเนินจัดกิจกรรม แผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่่อนทิ้ง" โดยกำหนดวัน ...

  กิจกรรม ทำความสะอาดวัดสร้างสุข (5ส)
      

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ได้ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนอสม. จิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณวัดเมืองจันท...

  ประกาศเกียรติุคุณการทำความดีของประชาชน
      

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 นางสาวไพรกมล วรครุฑ เก็บโทรศัพท์มือถือรุ่น Iphone บริเวณถนนหน้าวัดโนนกล...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ ทต.เมืองจันทร์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
‘’ประเพณีไหว้พระธาตุเมืองจันทร์ ‘’ จังหวัดศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ จัดแสดงตำนาน กูย ละครประวัติการสร้างชนเผ่า

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560